Archives: септември 2019

Инвестиции в България

През последните две десетилетия интересът към пазара на недвижими имоти и по-точно инвестиции в България значително се повиши. Това се дължи на развиващата се икономика, стабилни цени на имотите и все по-добрите условия, които банките предлагат при ипотечното кредитиране. Повишаването на жизнения стандарт също оказва решаващо значение.  За да се избегнат непредвидени ситуации, всеки които…

Read More